Chính sách bảo hành

Rate this page

Quy định hàng được bảo hành

  • Sản Phẩm có chế độ Bảo Hành.
  • Sản phẩm của Dh Automation ( có tem hoặc logo ).
  • Sản phẩm có dán tem Bảo Hành ( có tem bảo hành hoặc logo ).
  • Sản phẩm không có dấu hiệu nổ bo mạch, sử dụng quá công suất
  • Sản phẩm không có dấu hiệu cạy biến dạng.
  • Sản phẩm không bị vào nước , thiên tai, hỏa hoạn.
  • Sản phẩm tem còn nguyên vẹn, không bị rách, nát mờ

Hỗ trợ tính phí sửa

  • Sản phẩm không có chế độ bảo hành hoặc có nhưng hết hạn bảo hành.
  • Sản phẩm bị cháy, nổ được hỗ trợ sửa chữa và tính phí theo linh kiện trên website DH Automation
  • Sản phẩm trong thời gian bảo hành đều được bảo hành miễn phí với trong quy định hàng được bảo hành.